Villkorssammanfattning – Swedbank & Sparbankernas Betal-och kreditkortreseförsäkring Mastercard Guld

 • Försäkringen gäller om du tvingas avbeställa en resa på grund av t.ex. att du eller nära anhörig råkat ut för allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom.  Avbeställningsförsäkringen omfattar resa som du till mer än hälften har betalat med kortet.

  Ersättning för avbeställd resa ges också vid brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

  Högsta ersättningsbeloppet är 30.000 kronor per försäkrad och högst 100.000 kronor per kort

  Tänk på!

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till din avbeställda resa som t.ex. läkarintyg eller intyg som visar inträffad skada i bostaden.

 • Försäkringen gäller om du bli försenad till slutdestination på grund av att ett allmänt färdmedel är försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med.

  Ersättning ges enligt följande:

  • mer än 4 timmar 700 kronor i schablonersättning per försäkrad dock högst 2.800 kronor per kort
  • mer än 24 timmar, ytterligare 1.800 kronor schablonersättning per försäkrad dock högst 7.200 kronor per familj.

  Tänk på!

  Förseningsintyg med aktuella tider och orsak ska kunna bifogas vid anmälan.

  Försäkringen kräver att biljett ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.

 • Om du missar ett anslutningsflyg på grund av att det tidigare flyget försenats eller ställts in, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och boende.

  Högsta ersättningsbeloppet är 20.000 kronor per försäkrad, dock högst 50.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Du ska vara ute i så god tid så att du enligt planerad tidtabell är på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen.

  Kostnaderna ska styrkas med kvitton i original.

 • Vid försening av incheckat bagage till resmål utanför hemorten (inrikes och utrikes) eller vid ankomst till hemorten ersätts nödvändiga och skäliga inköp av t.ex. kläder, toalettartiklar och andra personliga tillhörigheter. 

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • mer än 4 timmar 2.000 kronor per person. Högsta ersättning är 6.000 kronor per familj
  • mer än 24 timmar, ytterligare 5.000 kronor per person, men högst ytterligare 10.000 kronor per familj

  Tänk på!

  Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts och efter 4 timmar respektive 24 timmar.

  Kostnaderna för inköpen ska styrkas med kvitton i original.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Hemförsäkring
  Om det inträffar en skada i din permanenta bostad i Norden medan du är på resa och din hemförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning ges endast när bostaden under resan varit obebodd.
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande hemförsäkringsvillkor.

  Personbilsförsäkring
  Om det inträffar en skada på din privata personbil i Norden medan du är på resa och din personbilsförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande personbilsförsäkringsvillkor.

 • Försäkringen gäller om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa under resa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada.


  Tänk på!

  Försäkringen gäller vid hyra av fordon under resa, inrikes och utrikes, betald till mer än  hälften med kortet eller om du betalat fordonshyran till 100 % med kortet.

  Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

  Du måste kunna visa intyg på självrisken eller kostnaden för ditt egna utlägg.

 • Försäkringen gäller för varor som placerats permanent i din bostad och som kostar mer än 1.000 kronor. Om en vara blir stulen eller skadad lämnas ersättning med reparation, byte eller varans kostnad. Allrisken gäller i 180 dagar

  Högsta ersättningsbelopp är:

  • 25.000 kronor per vara
  • 235.000 kronor per inköp
  • 665.000 kronor per år och kort

  Tänk på!

  Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.

  Varan ska ha köpts för privat bruk och vara inköpt i hemlandet eller från ett nordiskt företag på internet.

 • Försäkringen ger en förlängd garanti med ett år som gäller utöver den garanti som tillverkaren lämnar. Försäkringen gäller för *hemelektronik och *hushållsmaskiner som du har permanent placerat i hemmet.

  * Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, mediauppspelare och TV-spelkonsol.
  * Med hushållsmaskin menas till exempel diskmaskin, spis och tvättmaskin

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada, 140.000 kronor per år.

  Tänk på!

  Varan ska kosta minst 1.000 kronor och vara betald till 100 % med kortet.

  Försäkringen gäller som längst i totalt tre år från och med inköpsdatum.

  Datorer, kameror eller mobiltelefoner ingår inte i försäkringen.

 • Försäkringen gäller för varor som kostar minst 1.000 kronor och som du till 100 % betalat med kortet. Via prisgarantin kan du få ersättning om du hittar samma vara för ett lägre pris inom 90 dagar efter köpet.  

  Högsta ersättningsbelopp är 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!

  Prisskillnaden ska vara minst 300 kronor.

  Båda varorna ska vara köpta på samma sätt för att ersättning för prisskillnaden ska utgå. Man kan t ex inte jämföra en vara som köpts i en affär över disk med en vara köpt på internet.

 • Försäkringen ersätter biljettkostnaden om du t.ex. blir akut sjuk eller får en väsentlig skada i din bostad och inte kan delta i ett idrottsevenemang eller gå på konsert.

  Högsta ersättningsbelopp är 10.000 kronor per försäkrad eller 40.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Evenemanget ska vara till 100% betalat med kortet.

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till ditt avbeställda evenemang t.ex. läkarintyg eller intyg på inträffad skada i din bostad.

 • Försäkringen gäller för stöld eller rån av dina nycklar eller om du förlorar dem på grund av en annan plötslig händelse.

  Ersättning ges för omkodning av nyckel, tillverkning av ny nyckel eller för låsöppning.

  Högsta ersättningsbelopp är 2.000 kronor per skada och kort.

  Tänk på!

  Vid förlust, stöld eller rån måste händelsen polisanmälas.

  Kostnaderna ska styrkas med kvitton i original.

 • Försäkringen ersätter sanering av bränsletank, bränslesystem samt byte av bränslefilter om du skulle råka tanka fel bränsle.

  Högsta ersättningsbelopp är 4.000 kronor per skada.

  Tänk på!

  För att aktivera försäkringen ska du ha tankat bilen med minst 20 liter eller 5 kg gas och betalat detta med ditt kort. Försäkringen gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar.

 • Försäkringen ersätter din självrisk hos bilförsäkringen eller kostnaden för bilbärgning och assistans om den understiger självrisken. Bilen ska omfattas av en hel- eller halvförsäkring.

  Högsta ersättningsbelopp 4.000 kronor per skada.

  Tänk på!

  För att aktivera försäkringen ska du ha tankat bilen med minst 20 liter eller 5 kg gas och betalat detta med ditt kort. Försäkringen gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar.

Gällande försäkringsvillkor

Swedbank & Sparbankernas Mastercard Guld

giltigt för resor köpta efter 1 april 2023