Leif Eliasson, en innovativ VD med passion för digitalisering.

Våren 2017 tillträdde Leif Eliasson som VD för Moderna Försäkringar. Bakom sig har han en mångsidig karriär inom både finans, media och mobil- och onlineverksamhet. Hur hamnade då Leif Eliasson på Moderna Försäkringar?

-          Det kan man undra, säger Leif lekfullt. Först och främst, för mig har kultur alltid varit viktigt. Jag måste känna att jag samspelar med den kultur som organisationen förmedlar. Samtidigt måste det finnas kompetenta personer inom organisationen. Personer som besitter både kunskap och mod att driva verksamheten framåt. Hos Moderna Försäkringar finns bägge delarna. Rent positionsmässigt är Moderna Försäkringar inte störst i Sverige.  Vi är en utmanare. Vilket attraherar mig. Sen står hela försäkringsbranschen inför en genomgripande förändring när det kommer till digitalisering. Det är en spännande resa som ligger framför oss och jag vill vara med och påverka kursen.

Med sina drygt 470 anställda är Moderna Försäkringar en uppstickare på den svenska försäkringsmarknaden; ett nischbolag som erbjuder topprankade försäkringar för både individ och företag. Men måste man nödvändigtvis vara intresserad av försäkringar för att jobba på Moderna Försäkringar?

−         Jag vidhåller att det beror på vilken roll inom organisationen som man eftersöker, säger Leif. Om man skall jobba med tillexempel försäljning bör man ha både kunskap och tro på den produkt man säljer. Däremot finns det tjänster som inte kräver samma försäkringskunskap. Jag tror det är viktigt att få in människor från olika branscher och bakgrunder. Vi är ett försäkringsbolag i grunden, det är vår core. Men alla verksamheter mår bra av individer som vågar konfrontera och utmana. Nya infallsvinklar kommer inte alltför sällan från personer med en annan erfarenhet än vad man själv har. 

Försäkringsbolag i Sverige har länge haft en stämpel av att vara omoderna, fantasilösa och stringenta.. Men banbrytande tekniker föder nya idéer som i sin tur leder till oprövade territorier. Leif förklarar varför Moderna Försäkringar är rätt plats att vara på, om man vill vara en del av ett dynamiskt och utvecklande företag:

−         Det finns en vilja hos våra medarbetare att förändra branschen. Finns det vilja, finns det också förutsättningar. Som försäkringsbolag har vi givetvis en fundamental struktur, men inom strukturen finner man en innovativ och dynamisk plattform som strävar efter att ligga i framkant. Skall vi komma ikapp de andra försäkringsbolagen i Sverige måste vi jobba hårdare, springa snabbare och tänka smartare. Vi skall inte heller glömma att vi är en filial till nordiska försäkringskoncernen Tryg, en av Norden största förmedlare av försäkringar. Med Tryg i ryggen, och våra fenomenala medarbetare, har Moderna Försäkringar alla de förutsättningar som krävs för att lyckas; både som företag och arbetsplats.

Leif Eliasson beskriver sig själv som en prestigelös person som är socialt utåtriktad, engagerad i sina medarbetare och delegerande. Han sitter ogärna i ett corner-office och stänger in sig.

leif välkomnar till moderna.JPG

Leif fortsätter:

−         Får man ansvar måste man ge något tillbaka. Jag jobbar väldigt mycket proaktivt uppåt, så vill jag att de som jobbar med mig skall vara. Då Moderna Försäkringar har säte på många olika geografiska positioner i Sverige är det viktigt att alla medarbetare uppfattar mig som fysiskt närvarande. Jag vill vara i en verksamhet där initiativ kan komma från alla olika delar av organisationen. Som anställd skall man känna att saker och ting kan realiseras. Givetvis ligger denna uppgift på mitt bord, det är jag som måste sända ut signalerna.

Leif pratar om tydlighet, ett ord han värnar om. Jag gillar tydlighet, säger han bestämt. Allting handlar om människor och kommunikation. Just nu befinner sig försäkringsbranschen i en spännande fas, vi går mot en förändring. Ny teknik skapar nytt beteende hos slutkonsument. Hur vi kommunicerar detta kommer vara en central del av denna transformation. Allting kommer gå väldigt snabbt, men det kommer vara kul. Vi kan inte med hundraprocentig säkerhet sia om vad framtiden bär med sig. Men låt oss titta runt hörnet, vem vet vad som väntar?