Tryg forsikring AS/Moderna Försäkringars Integritetspolicy

- Vi värnar om din personliga integritet

Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Var och en ska kunna vända sig till oss som försäkringsbolag för att få en försäkring. Med det följer också ett stort ansvar för oss som bolag. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter. Vi använder även information om dig för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra tjänster och service. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Vi vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas och för att du ska få en så bra insyn som möjligt har vi sammanställt informationen i en integritetspolicy. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy. Den förklarar bland annat:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss
  • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter
  • Ändringar i Integritetspolicyn

Vi har försökt att utforma denna information så enkelt som möjligt men i fall du är obekant med vissa av begreppen som används kan du börja med att läsa mer under nyckelbegrepp.