• Personuppgifter som vi samlar in

  Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på vår relation med dig och ditt engagemang hos oss. Exempelvis beroende på om du är kund hos oss, det vill säga om du omfattas av någon av våra försäkringar, använder någon av våra tjänster eller mobilapplikationer, eller om du inte är kund hos oss och vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av att du exempelvis riktar anspråk mot någon som har ansvarsförsäkring hos oss, om vi vill marknadsföra våra tjänster gentemot dig, om du är i kontakt med oss eller i övrigt interagerar med oss.

  Uppgifterna som vi samlar in till oss kan delas in i följande kategorier:

  Allmän person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Denna information samlas in för att för att identifiera dig och för att kommunicera med dig. Vi kontrollerar även om du har skyddad identitet för att kunna kommunicera med dig på ett säkert sätt.

  Betalningsinformation – om du är försäkringstagare, om du betalar en försäkring eller om vi betalar ersättning kan vi, beroende på försäkringstyp och valt betalningsmedel, inhämta uppgifter om autogiro, kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod/CVC-kod), fakturainformation och bankkontonummer.

  Officiell information från myndigheter och andra externa källor – beroende på ditt engagemang hos oss kan vi inhämta uppgifter om fordon som du äger, din folkbokföringsadress, körkortsuppgifter om du har barn eller om du har husdjur från offentliga källor. För att komplettera och hålla informationen aktuell inhämtar vi kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

  För att följa tillämplig lagstiftning – i vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter för att leva upp till kraven i tillämplig lagstiftning som lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen.

  Marknadsföringspreferenser- Om du exempelvis har frånsagt dig direktmarknadsföring.

  Specifik information avseende försäkring och skada –för att ingå och administrera försäkringsavtal kan nödvändig försäkrings- och skadeinformation samlas in. Informationen varierar beroende på försäkring, skadetyp och omständigheter kring skadehändelsen och kan bestå av följande kategorier av uppgifter:

  • Tidigare och aktuell hälsostatus och hälsotillstånd, information om tidigare skador och funktionsnedsättningar, genomförda och planerade medicinska behandlingar och undersökningar, levnadsvanor (exempelvis tobak) graviditet, receptförskrivningar.
  • Uppgifter om fastighet såsom fastighetsbeteckning, typ av byggnad, storlek, om vatten är indraget, taxeringsuppgifter, skick, ålder, boende och eventuella hyresgäster, larm och låsskydd.
  • Uppgift om eventuellt medlemskap i fackliga organisationer om din försäkring (innehåll, omfattning och pris) är beroende av facklig tillhörighet.
  • Information om rättsliga förfaranden i relation till dig till följd av en brottslig gärning, exempelvis om du blir utsatt för ett överfall. Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra försäkringsbedrägerier och utreda oklara försäkringsfall.
  • Övriga uppgifter som är nödvändiga för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring och övrig försäkringsadministration, samt uppgifter som inhämtas i samband med skadereglering. Vilka uppgifterna som efterfrågas beror på vilken försäkring som tecknas, vilken typ av skada som har inträffat samt övriga omständigheter rörande skadan. Uppgifterna kan exempelvis bestå av betalkortsuppgifter för verifiering av försäkring, vilket yrke du har, anställning, arbetsgivare, reseuppgifter (biljett, datum, resmål etc.) uppgift om yrke, medborgarskap, ekonomiska förhållanden, värde på tillhörigheter, information publicerad i sociala media, servicedatum för fordon, kvitto på inköpt vara. etc.

  Information som sedan tidigare finns hos oss – faktureringsinformation, e-postadress, befintliga försäkringar, pågående- och avslutade skadeärenden samt angivna preferenser till exempel om du önskar digital kommunikation framför brev etc. Om det är nödvändigt för tecknandet eller administration av försäkring kan vi kontrollera hälsodeklarationer, medicinska journaler och frågeformulär rörande hälsotillstånd. Vi kontrollerar även om det finns angivet en markering om att försäkring endast kan tecknas genom att kontakta vår kundtjänst.