• Profiliering, marknadsföring och automatiska beslut

  Marknadsföring och profilering – i vår marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får onödig information. För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att anpassa vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser genom exempelvis sociala media), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du genomför köp med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

  Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

  Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon.

  Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att använda den länk för avregistrering som finns erbjudanden vi skickar till dig via e-post, sociala media eller SMS eller genom att kontakta oss (kontaktuppgifter finns längre ner i denna Integritetspolicy)

  Premiesättning och rabattering – vid försäljning används automatiserade beslut i form av automatisk premieberäkning. I vissa av våra försäkringar där premien påverkas av antingen ditt körbeteende eller antal steg som du går under en viss tidsperiod används automatiska beslut. Besluten grundas på den information som du har lämnat till oss (antingen direkt eller indirekt). Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

  Skadereglering – Vi använder automatiserade beslut som del i vår skadereglering via våra onlinetjänster. Besluten baseras på den information som tillhandahålls och bedöms sedan i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren. Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.