1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Barn
  5. Hur kan jag som förälder upptäcka mobbning?

Att känna att man inte duger, att önska att man vore någon annan, känslan av att vilja försvinna eller ren och skär skräck. Det finns många känslor som är förknippade med att vara utsatt för mobbning i skolan.

Vad är mobbning?

Mobbning kan visa sig på olika sätt, suckar eller fniss bakom ryggen i klassrummet, utfrysning och bli behandlad som luft, eller regelrätt och systematisk fysisk misshandel. Att bli slagen, knuffad eller få sina kläder förstörda. Verbal mobbning kan te sig som hån på grund av sitt utseende, eller att bli kallad öknamn som alla använder mot ens vilja.

Tecken på mobbning:

  • Aldrig eller sällan umgås med andra barn
  • Inte vilja berätta något för dig, t. ex. om du frågar hur det varit i skolan, eller på utflykten och bara får korta svar tillbaka.
  • Ofta vill stanna hemma från skolan utan att vara sjuk.
  • Sover och äter dåligt.
  • Verkar nedstämd eller orolig utan att berätta varför.

Vad kan jag som förälder göra?

Om du tror att ditt barn blir utsatt i skolan ska du kontakta barnets lärare omedelbart. Om barnet är yngre kan du göra det på eget bevåg, om du har en tonåring är det bra att ta kontakten i samförstånd med ditt barn. Skolan är inte frivillig, våra barn måste gå i skolan. Därför har skolan ett stort ansvar att se till att barnen är trygga under skoltid.

Vad kan jag få för hjälp med mobbning?

Känner du dig inte nöjd med hur skolan hanterar mobbningen, kan du som förälder vända dig till kommunens utbildningschef som är alla skolors och förskolors högsta chef. Du kan också kontakta Barn- och Elevombudet (BEO) och göra en anmälan om du inte tycker att rektorn eller utbildningschefen på skolan tar mobbningen på tillräckligt stort allvar eller om du anser att de åtgärder som skolan har tagit till inte hjälper.

Hjälp utanför skolan:

Skolan har som sagt ansvar för att skapa en trygg miljö åt ditt barn. Men mobbning kan vara tufft på hela familjen och det är inte alltid lätt att veta hur man ska hantera ett barn som inte mår bra. Det finns många sajter att ta hjälp ifrån:

Föräldraalliansen Sverige

Barn- och elevombudet

Friends

UMO

UMO Stödtelefon 

Diskriminerande mobbning:

Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Diskrimineringslagen gäller lika mycket i våra barns skolor som på vuxnas arbetsplatser.

Hjälp och stöd för ditt barn:

Barn och unga kan kontakta Bris kuratorer genom att ringa till Bris telefon: 116 111, skriva till Bris-mejlen eller chatta i Bris-chatten. Den som hör av sig är anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Teckna barnförsäkring

En barnförsäkring kan hjälpa dig om barnet är utsatt i skolan.

Läs mer