Varför tecknar man en försäkring?

Enkelt förklarat så tecknar vi försäkring för att minska den ekonomiska risken av att råka illa ut, eller snarare minska risken för att konsekvenserna blir alltför stora. T ex: om huset brinner upp så minskar dina kostnader om du tecknat en försäkring, eller om bilen skadas så kan du undvika att behöva betala hela beloppet för att laga den ur egen ficka.

Vad är en risk?

Ett försäkringsbolag tittar på hur stor sannolikhet, eller risk, det är att du som försäkringstagare ska krocka med bilen eller bryta benet. Som underlag för att räkna ut hur stor risken är, använder sig bolagen av skadestatistik. Statistiken kan skilja sig åt lite grann mellan försäkringsbolagen, och ju fler försäkringstagare ett bolag har, desto säkrare beräkningar kan de göra.

Det är många parametrar som tas hänsyn till när ett försäkringsbolag bedömer hur hög risken är för att en försäkringstagare ska ”behöva använda” sig av en specifik försäkring, och resultatet, risken, bestämmer hur hög premien är – hur mycket du som kund ska betala.

Varför skiljer sig statistiken mellan olika försäkringsbolag?

Statistiken som bolagen har som underlag för att beräkna risk, kan skilja sig åt beroende på hur många och hur dyra skador just det bolaget haft under en viss period. Statistiken ändrar sig över tid, och det är det som gör att priserna för att teckna en försäkring hela tiden ändras. Det är också bland annat att skadestatistiken förändras, som gör att priserna mellan försäkringsbolagen kan skilja sig åt.

Hur fungerar försäkringsbolag?

Ett försäkringsbolag driver sin verksamhet lite som ett kollektiv på det vis att man sprider risker mellan en grupp människor, sina försäkringstagare.
Den premie du, och alla andra försäkringstagare, betalar för att teckna en försäkring används för att kollektivet ska kunna få ekonomisk ersättning vid en ersättningsbar skada. Liten som stor. Man kan se det som att hjälps åt att spara pengar i en stor pott, som finns för att alla som behöver hjälp ska kunna få det, om olyckan är framme.

Vad är en premie?

Premien är den avgift försäkringsbolaget tar ut som avgift för att försäkra ett objekt under en viss tid. Försäkringstagaren betalar in premien vid olika tidpunkter beroende på vilket tidsintervall man valt. Det kan vara årsvis, halvårsvis, eller varje månad. Det är genom inkomsterna från premierna som försäkringsbolaget har kapital att betala ut skadeersättning för de kunder som drabbas.

Går det att försäkra vad som helst?

Kanske i teorin, men i praktiken nej. Om vi går tillbaka till tanken alla försäkringstagare gemensamt bidrar till att det alltid ska finnas pengar att betala ut om någon råkar ut för en ersättningsbar skada eller olyckshändelse, då inser vi snabbt att det inte skulle fungera i praktiken. Om man skulle kunna försäkra all egendom och alla skadehändelser skulle premien behöva vara så hög att väldigt få skulle ha råd att teckna försäkringen. Det är därför försäkringsvillkoren är så viktiga, för att visa vilka skadehändelser som faktiskt täcks.

Tidigare sjukdomar eller skadehändelser går inte att försäkra i efterhand

Alla försäkringsbolag bedömer risk och erbjuder försäkring utifrån nuläget. Det betyder att en försäkring enbart kan gälla för skador eller sjukdomar som eventuellt kommer att ske. Ingenting som redan har skett går att försäkra retroaktivt. Om det vore möjligt kan vi anta att ingen hade tecknat en försäkring förrän skadan väl skett. Då hade det kollektiva sparandet inte blivit tillräckligt stort för att garantera pengar i potten om någon av försäkringstagarna råkar ut för något.

Viktigt att veta vad som täcks av din försäkring

Det är viktigt att du innan du tecknar en försäkring är medveten om vad du kan få ersättning för, risken är annars att du blir besviken om det inträffar en skada och du inte får den hjälp du förväntat dig. Vad som ingår i försäkringen hos oss på Moderna Försäkringar hittar du i våra villkor och har du frågor så får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig att känna dig trygg.