1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Hem
  5. Inbrott och stöld – så gäller hemförsäkringen

Din hemförsäkring skyddar dig och dina saker, men det finns några saker du bör tänka på om du skulle råka ut för stöld eller inbrott där hemma.

Ha koll på vem du släpper in

Din hemförsäkring omfattar stöld i bostad, det vill säga om någon olovligt tagit sig in i ditt hem och stjäl eller förstör saker hemma hos dig. Skulle du dock ha lånat ut nyckeln till någon, eller om du frivilligt släppt in den som stjäl eller förstör, så omfattas detta inte av försäkringen. Så håll koll på vem du bjuder in!

Tänk på ditt försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för ditt lösöre (det vill säga dina "lösa saker" i hemmet) står i ditt försäkringsbrev.

Att tänka på! Det finns också viss egendom, som till exempel cyklar, smycken och kontanter där det gäller särskilda maxbelopp.

Det här är självrisk

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Grundsjälvrisken är alltid lika stor. Vilken självrisk du har kan du se i ditt försäkringsbrev på Mina Sidor.

Tips! Du betalar ingen självrisk vid stöld i bostad genom inbrott om du har ett aktiverat larm (installerat av auktoriserad låssmed/installatör) eller en låst godkänd säkerhetsdörr/gallergrind.

Särskilda aktsamhetskrav

Särskilda aktsamhetskrav är de krav du måste följa för att få ut full ersättning från din försäkring. Om de inte följs kan ersättningen minska, i ett så kallat aktsamhetsavdrag. Aktsamhetskraven finns listade i dina villkor.

Här är exempel på några särskilda aktsamhetskrav som gäller för stöld i bostad:

  • Om ingen försäkrad, eller någon som du gett tillstånd, är hemma i din bostad ska altan-, terrass- och balkongdörrar vara låsta. Går de inte att låsa ska de vara stängda och reglade.
  • Fönster eller öppningsbara luckor ska vara låsta eller stängda och reglade om ingen är hemma.
  • När du sover ska alla fönster, i andra rum än det du sover i, vara låsta eller stängda och reglade.
  • Du får inte lämna kvar eller gömma nyckeln i närheten av hemmet. Nyckeln får inte heller ha namn- eller adressuppgifter eller liknande så att man kan lista ut vart nyckeln går. Har du anledning att misstänka att någon obehörig har nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås.

Förvara inga värdesaker i ditt fritidshus

När du stänger fritidshuset för vintern, eller ska vara borta en längre tid, t. ex. en vecka, ska du inte lämna värdesaker i fritidshuset. Skulle kontanter, värdehandlingar, smycken och andra föremål av helt eller delvis ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar bli stulna under denna tid så omfattas de inte av försäkringen. Ha som regel att aldrig lämna den typen av egendom i ditt fritidshus när du inte är där.

 

Teckna hemförsäkring

En hemförsäkring gäller vid det mesta som kan drabba ditt hem. Läs mer och få pris här.

Läs mer och teckna
29 jun 2021