TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan direkt när fästingen biter dig. Det finns ingen botande behandling mot TBE och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. 

Vaccin mot TBE

Fästingarna börjar bli aktiva när temperaturen överstiger 5 grader. Det innebär att fästingsäsongen varar från tidig vår till sen höst och för att vara skyddad mot TBE bör du vaccinera dig. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination.

OBS! Har du blivit vaccinerad eller ska du bli vaccinerad mot covid-19? Just nu avråds det från att ta något annat vaccin 7 dagar före eller efter du tar vaccin mot covid-19. Se till att planera din vaccination i tid. Läs mer på 1177.

Symtom på TBE

Symtomen på TBE kan variera. Vissa får feber, huvud- och muskelvärk som varar några dygn och tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de får huvudvärk, ljusskygghet, yrsel, kräkningar och hög feber.

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Symtom på Borrelia

TBE-vaccin skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1–2 dygn efter fästingbettet. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen.

Borrelia kan till skillnad mot TBE behandlas med antibiotika. Det vanligaste symtomet på Borrelia är en speciell hudrodnad på platsen där du fick fästingbettet. Hudrodnaden kallas för erythema migrans och är oftast mer än 5 centimeter i diameter.

Källa 1177

"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Leg. Sjuksköterska