TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan direkt när fästingen biter dig. Det finns ingen botande behandling mot TBE och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. 

Vaccin mot TBE

Fästingarna börjar bli aktiva när temperaturen överstiger 5 grader. Det innebär att fästingsäsongen varar från tidig vår till sen höst och för att vara skyddad mot TBE bör du vaccinera dig. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination.

OBS! Har du blivit vaccinerad eller ska du bli vaccinerad mot covid-19? Just nu avråds det från att ta något annat vaccin 7 dagar före eller efter du tar vaccin mot covid-19. Se till att planera din vaccination i tid. Läs mer på 1177.

Symtom på TBE

Symtomen på TBE kan variera. Vissa får feber, huvud- och muskelvärk som varar några dygn och tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de får huvudvärk, ljusskygghet, yrsel, kräkningar och hög feber.

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Symtom på Borrelia

TBE-vaccin skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1–2 dygn efter fästingbettet. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen.

Borrelia kan till skillnad mot TBE behandlas med antibiotika. Det vanligaste symtomet på Borrelia är en speciell hudrodnad på platsen där du fick fästingbettet. Hudrodnaden kallas för erythema migrans och är oftast mer än 5 centimeter i diameter.

Täcker försäkringen smitta på grund av fästingbett?

Smitta på grund av fästingbett, som TBE och Borrelia, räknas som olycksfall, och täcks i både vår barn- och personförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning om du får en bestående nedsättning till följd av smittan, så kallad medicinsk invaliditet.

Du kan också få ersättning för eventuella resekostnader, läkekostnader och för sjukhusvistelse i samband med smittan.

Har du dessutom tecknat våra mer omfattande produkter, Medium eller Large, ingår mycket mer. I vår personförsäkring för vuxna ingår till exempel ett engångsbelopp om du skulle bli sjukskriven i över 30 dagar, och i vår barnförsäkring finns det ett ersättningsmoment som innebär att ett engångsbelopp lämnas om ditt barn akut skulle bli intaget på sjukhus över en natt.

Här kan du läsa mer om vår personförsäkring.

Här kan du läsa mer om vår barnförsäkring. 

 

Källa 1177

Eva Jarnhäll Leg. Sjuksköterska