• Med omtanke om ditt djur.

  Nu byter Optimal Djurförsäkring namn till Moderna Djurförsäkringar.

  Hundförsäkring och kattförsäkring för dig som vill ha ett engagerat och kunnigt försäkringsbolag.

 • Har du hund eller katt? Försäkra dem hos oss. 

   Samfakturering - alla djur på en faktura

  Personlig service

  Självriskperiod på 365 dygn