Villkor

Villkoren för kortförsäkringen finner du på www.nordea.se.