Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Försäkra din veteranbil hos oss

Något är fel
Något är fel
Ange värde

personuppgifter Läs mer

När du ska försäkra din ögonsten vill du givetvis ha en partner som delar din passion för bilar. Bilsport & MC försäkrar allt från renoveringsobjekt, topprenoverade klassiker till amatörbyggda Rat Rods och välputsade sportvagnar. Får du haveri på din bil så är det kanske inte lämpligt att få den bärgad till närmaste avtalsverkstad som de flesta försäkringsbolag har idag. Bilarna som vi försäkrar är inte alltid lämpligt om ens möjligt att reparera hos en vanlig bilverkstad. Hos oss så väljer du vilken verkstad bilen ska till eller om det passar dig bättre att få den hem till ditt eget garage för att reparera på egen hand.
Genom Akademikerförsäkring får du dessutom 10% rabatt.

Hur mycket får du i rabatt på våra andra försäkringar? Testa här!

Detta ingår i din försäkringHelHalvAvställd/Garage

Brand

(självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Stöld

(självrisk 2 000 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Trafik

(självrisk 1 000 kr) - måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Räddning

(självrisk 1 000 kr) - ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Rättsskydd

(självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr) - Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Glas

(självrisk 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation) - ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

Vagnskada

(självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen bil. 0 kr självrisk vid viltkollision.

Tilläggsförsäkring

Med paketet trygghet+ så får du en mer heltäckande försäkring samt 0 kr i självrisk på hyrbil.

 • Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

  självrisk beroende på skadehändelse

 •  Ersätter lackering upp till 80 000 kr.

  självrisk beroende på skadehändelse

 • Ersätter hyrbil i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten.

  Självrisk 0 kr

Generösa rabatter

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler entusiastbilar eller motorcyklar hos oss.
 • Samlingsrabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna.
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av de klubbar vi samarbetar med.

Du kan få högst 20% rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.

Vad är priset och hur tecknar du försäkring?

Du tecknar försäkringen genom att fylla i ansökan som du hittar längst upp och längst ned på sidan. Glöm inte läsa förköpsinformationen. Tillsammans med ansökan bifogar du fotodokumentation på fordonet. Bilduppladdning finns i ansökningsformuläret. Du måste därför ha fotodokumentationen sparad på den telefon, tablet eller dator som du gör ansökan ifrån. Du kan även ringa vår kundservice och teckna försäkringen. Fordonet kan då helförsäkras direkt och uppgifterna du lämnat om bilens skick och värde bekräftar du sedan genom att skicka fotodokumentation till oss inom 14 dagar. Du får all nödvändig information av kundservice. Fotodokumentationen ska visa fordonet framifrån, bakifrån, höger och vänster sida, motorrum, bagage inredning fram och inredning bak.

Lojalitetsprogram

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 3 - 4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din entusiastförsäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år då de nollställs först efter två skador.