Kortförsäkring för Swedbank och Sparbankerna

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är försäkringsgivare till din försäkring genom ditt betal- eller kreditkort. En nyhet är att Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar har gått ihop, och tillsammans heter vi Trygg-Hansa. Viss funktionalitet kommer tillfälligt att ligga kvar på Moderna Försäkringars webbsida innan den flyttas över till Trygg-Hansa.

Kortförsäkring för Swedbank och Sparbankerna

Här kan du som kund hos Swedbank och Sparbankerna enkelt anmäla till försäkringen, om du t.ex. behövt avbeställa en resa eller drabbats av en försening på resa.

För att vi ska kunna behandla ditt ärende så smidigt som möjligt var redo med följande handlingar:

  • Kortnummer och kortets giltighetstid samt bokningsbekräftelse och kontoutdrag
  • Vid avbeställd resa vill vi även se läkarintyg/journaler och en bekräftelse på att resan avbeställts
  • Vid personförsening eller försening av bagage, ha tillgång till förseningsintyg eller PIR-rapport (Property Irregularity Report) och eventuella kvitton för utlägg
  • Om du önskar anmäla till självriskskyddet behöver vi se beslut från ditt försäkringsbolag
  • Kontonummer för utbetalning

Anmäl skada    Komplettera din anmälan