25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Försäkra din motorcykel hos oss

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Bilsport & MC:s försäkringar är ett bra val för dig som har en entusiastbil eller motorcykel. Vi är marknadsledande på MC-försäkring med över 100 000 försäkrade motorcyklar. Hos oss ingår hyrfordon i 7 dygn vid driftstopp på resa, vi har ingen milbegränsning, ingen självrisk vid kollision med vilt och du får nyvärdesersättning i hela 24 månader.
Genom Akademikerförsäkring får du dessutom 10% rabatt.

Hur mycket får du i rabatt på våra andra försäkringar? Testa här!

Detta ingår i din försäkringHelHalvTrafik

Trafik

Måste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. självrisk 1 000 kr

Brand

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning, självrisk 1 000 kr

Stöld

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma, självrisk 1 500 kr

Räddning

Ersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Ersätter även hyrbil/hyrmotorcykel i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten, självrisk 1 000 kr.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader, självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr

Glas

Ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits, självrisk 500 kr vid byte och 0 kr vid reparation

Maskinskada

Ersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system. Maskinskada gäller serietillverkad 2-hjulig motorcykel som är högst 6 år gammal och körts högst 60 000 km. Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats, självrisk 1 000 kr

Vagnskada

Ersätter skador på din egen motorcykel, självrisk 3 000 kr, 0 kr självrisk vid viltkollision

Tilläggsförsäkring

Med vårt Trygghetstillägg får både du och din motorcykel ett ännu bättre skydd, med bland annat fri vägassistans, olycksfallsförsäkring och högre ersättningsbelopp för extrautrustning och tillbehör.

 • Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

  Självrisk beroende på skadehandelse

 • Ersätter med upp till 800 000 kr vid medicinsk invaliditet och med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. 

  Självrisk 0 kr

 • Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

  Självrisk 0 kr

 • Räddning utan självrisk gäller även vid bränslebrist och lagning av punktering. Hyrbil/hyrmotorcykel gäller i upp till 21 dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten.

Generösa rabatter

 • Flerfordonsrabatter* om du försäkrar fler än ett fordon hos oss. 
 • Samlingsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar. 
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
 • SMC-rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.
 • Handlarrabatt om du köper din motorcykel hos någon av våra 150 samarbetsparners.

Du kan få högst 20% rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.

Lojalitetsprogram

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 3 - 4 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 5 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk. Nollställs ej.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år då de nollställs först efter två skador.