Är du uppfödare?

Vi på Moderna Djurförsäkringar välkomnar dig som uppfödare till att bli kund hos oss. Vi kan erbjuda både dig och dina valp- /kattungeköpare personlig service och bra försäkringserbjudanden. Ring oss gärna så berättar vi mer om dina förmåner som uppfödare: 060-66 30 32. Du kan också teckna din hundförsäkring eller kattförsäkring här.

Tre labradorvalpar springer på en äng

Hunduppfödare

Om din tik är försäkrad hos Moderna Djurförsäkringar och får valpar så kan du teckna kullförsäkring med dolda fel helt utan kostnad. Saker kan vid en första anblick se bra ut men senare visa sig vara tvärtom, vilket är olyckligt såväl för dig som för djuret. Med oss får du som uppfödare en omfattande försäkring för dina valpar. För dig som har ett registrerat kennelnamn lämnar vi dessutom rabatt på både veterinärvårds- och livförsäkring! Ring oss för en prisuppgift: 060 66 30 32.

  • 30 procent uppfödarrabatt från första försäkringen för dig som har ett registrerat kennelnamn
  • Kullförsäkring med Dolda fel helt utan kostnad
  • Låg fast självrisk (Du väljer själv om du vill ha 750 kr, 1500 kr eller 3000 kr.)
  • Självriskperiod på 365 dagar från första veterinärbesöket
  • Du väljer själv om du vill ha 15 eller 25% rörlig självrisk

  Utöver dessa förmåner kan du som uppfödare få ytterligare rabatt om dina köpare av valpar blir kunder hos oss. Ring vår uppfödarservice så hjälper vi dig: 060-66 30 32

Kattuppfödare

Om din katthona är försäkrad hos Moderna Djurförsäkringar och får kattungar så kan du teckna kullförsäkring med dolda fel helt utan kostnad! När du som uppfödare säljer en kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som katten kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte. Med oss får du som uppfödare en omfattande försäkring för dina kattungar. För dig som har ett registrerat katteri-/stamnamn lämnar vi dessutom rabatt på både veterinärvårds- och livförsäkring! Ring oss för en prisuppgift: 060 66 30 32.

  • 30 procent uppfödarrabatt från första försäkringen för dig som har ett registrerat katteri-/stamnamn
  • Kullförsäkring med Dolda fel helt utan kostnad
  • Låg fast självrisk. (Du väljer själv om du vill ha 750 kr, 1500 kr eller 3000 kr.)
  • Självriskperiod på 365 dagar från första veterinärbesöket
  • Du väljer själv om du vill ha 15 eller 25% rörlig självrisk

  Utöver dessa förmåner kan du som uppfödare få ytterligare rabatt om dina köpare av kattungar blir kunder hos oss. 

Kullförsäkring med Dolda fel för valpar och kattungar

Vår Kullförsäkring med Dolda ger dig som uppfödare ett mycket bra försäkringsskydd mot dolda fel som uppkommit på såld valp eller kattunge. Försäkringen innehåller såväl veterinärvård och liv. Värt att notera är att vår försäkring gäller utan självrisk. Försäkringen kan tecknas för hund från fyra till tolv veckors ålder och för katt från fyra till fjorton veckors ålder. Veterinärvårdsdelen täcker veterinärbehandling av ett dolt fel. Livförsäkringen ger ersättning om djuret dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av ett dolt fel.

 • När du tecknar vår kullförsäkring med dolda fel får du, utan extra kostnad, även en vanlig hund- eller kattförsäkring. En veterinärvårds- och livförsäkring för valparna/kattungarna från fyra veckors ålder. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset. Veterinärvårdsskyddet är 25 000 kronor per djur. Försäkringen gäller till den dag då valpkullen blir 12 veckor eller då kattungarna är 14 veckor, dock längst till den första leveransdagen. Därefter måste köparen av valpen/kattungen teckna en egen försäkring.

 • Ett dolt fel avser en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anses som ett dolt fel.

 • Konsumentköplagen gäller vid köp mellan en näringsidkare som säljare och en privatperson som köpare. Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. Lagen är alltid tvingande och skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

  Köplagen gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om parterna inte avtalat annat gäller dock motsvarande ansvar för fel.

 • Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.

 • Flockförsäkring kan tecknas av hundägare med minst tio och högst tjugo hundar. Har du fler än tjugo hundar tecknas ytterligare Flockförsäkring. 

  Det är en är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring som ger ersättning om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  För behandling under ett och samma försäkringsår betalar vi högst 100 000 kr i gemensam ersättning för samtliga hundar i avtalet. Självrisken som gäller för hela flocken består av en fast del som är 7 000 kr plus en rörlig del på 25% av de kostnader som överstiger 7 000 kr för varje självriskperiod. Självrisken vid ett andra kejsarsnitt är dock alltid ytterligare 5 000 kr plus 25% av överskjutande kostnad.

  Teckna försäkringen via vår uppfödarservice.

Viktiga dokument

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Vanliga frågor och svar

 • För hundar av raserna Engelsk bulldogg, Fransk bulldogg, Bostonterrier och Chihuahua ersätts inte veterinärvård i samband med kejsarsnitt. Dock ersätts kejsarsnitt för dessa raser i samma omfattning som för övriga hundraser om hunden tidigare bevisligen själv fött fram registrerbar avkomma.

  För övriga hundraser ersätts veterinärvårdskostnader för högst två kejsarsnitt, under förutsättning att djuret inte tidigare förlösts med kejsarsnitt. Självrisken vid det andra kejsarsnittet är alltid 5 000 kronor plus 25% av överskjutande kostnad

 • Detta ingår i hundens vanliga livförsäkring – inga tillägg behövs!