25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Försäkringsvillkor och förköpsinformation

Se våra försäkringsvillkor samt förköpsinformation för varje produkt. Här finner du de aktuella villkoren men även äldre villkor för dig som har varit kund hos oss under en längre tid. Försäkringsvillkoren utgör tillsammans med ditt försäkringsbrev avtalet mellan oss och berättar vad som gäller just för dig om det inträffar en skada. Förköpsinformationen är en översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar.