• Cyberförsäkring

    Om företaget drabbas av dataintrång/nätverksincident och/eller informationsläckage omfattar försäkringen utrednings- och återställandekostnader och avbrott i verksamheten till följd av dataintrång. Försäkringen gäller även om någon ställer skadeståndskrav mot företaget till följd av dataintrånget samt för nödvändiga och rimliga kostnader för att bemöta och avvärja trovärdiga hot mot företagets system och nätverk (utpressningskostnader).