Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Kontakta oss

Öppettider under sommaren

Från och med 29 juni till och med 7 augusti är våra öppettider klockan 08:00 – 16:00.

Kontakt

Vid alla typer av skadeärenden (inrikes)
0200 - 21 21 20

Vid skadeärenden (om du befinner dig utomlands) / In case of loss:
Falck Global Assistance (dygnet runt / 24 hour)
Telephone: +46 8 684 128 88
Telefax: +46 8 684 128 89

För dig som är förmedlare
0200 - 22 23 24 (8.00-17.00)
foretag@modernaforsakringar.se

För dig som är småföretagare utan förmedlare
08 - 696 05 55 (8.00-17.00)
sakradirekt@modernaforsakringar.se

Övriga ärenden
0200 - 22 23 24 (8.00-17.00)

Adress motorskador
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm