Välkommen till 500 års erfarenhet av personlig skadehantering

Integritetspolicy

En modern skadehantering sker snabbt och enkelt

Med smidiga enkla och funktionella rutiner säkerställs att våra kunder tas om hand på bästa sätt. Vi är det personliga alternativet och därför är det en självklarhet för oss att ni som företags- eller fastighetskund snabbt får kontakt med den skadereglerare som hanterar er skada.

Om ni drabbats av en skada anmäler ni enklast skadan med våra skadeformulär här på hemsidan. Följ länkarna nedan för hjälp med att anmäla just er inträffade skada.

Anmäl Fordonsskada

Har du ett fordon som saknar registreringsnummer?

Klicka här eller ring oss på 0200 - 21 21 20

Leasingavbrott

Om du har leasingavtal via ALD Automotive AB eller NF-Fleet AB och vill anmäla ett leasingavbrott klicka här

Är skadan akut?

Ring 0200-21 21 20 vardagar 8:30 - 17:00. Övrig tid kopplas du vår samarbetsparten för skadejour.

Vill du komma i direkt kontakta med jour/bärgning ring: 0771-506 500. Detta nummer gäller också för dig som behöver komma i kontakt med oss från annat land. 

Behöver du hjälp med att hitta verkstad för ditt fordon?

Sök bland våra avtalsverkstäder och boka tid här.

Så här hanterar vi din skada.

  • Första steget är att anmäla vad som hänt. Det enklaste och mest personliga sättet är att ringa oss på 0200-21 21 20. Det går även att anmäla skadan med våra skadeformulär som du hittar med bildlänkarna ovan.

    Tänk på att alltid göra en polisanmälan om det rör sig om ett inbrott eller någon annan brottslig handling. Polisanmälan bifogas skadeanmälan eller sänds till er personlige skadehandläggare när polisrapporten finns tillgänglig.

  • När Moderna fått in skadeanmälan registrerar vi skadan och sänder er omgående kontaktuppgifterna till er personliga skadereglerare samt det referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

  • Efter att vi klarlagt vad som inträffat och kommit fram till hur vi ska gå vidare i ärendet påbörjar vi skadehanteringen. Mindre och enklare skador hanteras ofta i en första kontakt, i andra fall behövs kompletteringar i form av kvitton eller fakturor och ibland behöver en skada besiktigas för att avgöra exempelvis skadans omfattning och hur en kommande sanering eller reparation ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

    Utifrån de samlade uppgifterna gör handläggaren sedan en bedömning av vad nästa steg är för att komma vidare i ärendet och informerar er om detta.

    Tänk på att det alltid är ni som försäkringstagare som ska stå som beställare gentemot till exempel entreprenör när er egendom skadats och att alla fakturor ställs ut till er. Detta är viktigt bland annat för att ni ska omfattas av garantier.

  • När reparation, återköp eller ansvarsutredning är färdig och alla underlag inkommit till Moderna går vi igenom material och omständigheter, sammanställer och betalar ut ersättning med avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Efter detta avslutar vi ärendet.