En Modern skadehantering sker snabbt och enkelt

Skadeavdelningen på Moderna Försäkringar - Företag och Industri består av medarbetare med bred och djup kompetens och avdelningen har nästan 500 års sammanlagd erfarenhet av försäkringsfrågor. Med smidiga, enkla och funktionella rutiner säkerställs att våra kunder tas om hand på bästa sätt. Vi är det personliga alternativet och därför är det en självklaret för oss att ni som företags- eller fastighetskund får direktnummer samt mailadress till den skadereglerare som hanterar er skada.

Vi finns tillgängliga vardagar mellan 8.30 och 17. Övrig tid hjälper SOS international er med akuta skador.