En Modern skadehantering sker snabbt och enkelt

Skadeavdelningen på Moderna Försäkringar - Företag och Industri består av medarbetare med bred kompetens inom skador. Då skadeavdelningen är relativt liten har vi smidiga, enkla och funktionella rutiner för att säkerställa att våra skadedrabbade försäkringstagare tas om hand på bästa sätt.