Disclaimer

När du utnyttjar webbplatsen bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

Moderna Försäkringar har eftersträvat att utarbeta informationen på webbplatsen så pålitlig som möjligt. Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Moderna Försäkringar garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig. Moderna Försäkringar frånskriver sig allt ansvar för alla sorts fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet. 
Kontrollera alltid våra försäkringsvillkor för fullständig information kring vad som gäller i olika lägen. På vår hemsida ges ett antal olika exempel på olika skadesituationer. Det kan finnas andra omständigheter för just din typ av skada som gör att denna skada inte ersätts eller kanske bara ersätts till viss del.

Externa länkar

I syfte att ge användaren av webbplatsen ytterligare information har Moderna Försäkringar länkat till externa webbplatser. Vi frånskriver oss allt ansvar för innehållet på de externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser har ansvar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande regler och lagar. Moderna Försäkringar tar inte ansvar för någon sorts fel eller bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.

E-mejl

Moderna Försäkringar garanterar inte att information som skickas med e-mejl inte blir känt för andra. Om du ska skicka eller motta upplysningar som är av känslig natur eller som kan missbrukas av obehöriga rekommenderar vi inte att du använder e-mail. Korrespondens som innehåller upplysning om begångna brott, hälsotillstånd eller dylikt kommer Moderna Försäkringar inte att skicka med e-mejl. Det finns en risk att e-mail skickas till fel mottagare. Vi rekommenderar dig därför att vara extra noga när du fyller i adressfältet och kontrollera att adressen är korrekt ifylld.

Chatt

När du använder dig av chatten på modernaforsakringar.se kommer konversationerna att behandlas helt anonymt.

All personlig information (namn, telefonnummer eller personnummer) som du eventuellt väljer att delge i chatten kommer automatiskt att rensas från våra system efter en timme.

De återstående, avpersonifierade, konversationerna rensas kontinuerligt bort efter ett år.

För att träna vår chatbot i mänskligt språkbruk kan konversationer utan personlig information komma att användas i träning av chatbotten.

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med användning av vår chatt, läs mer här.