• Fordonsförsäkringar

  En fordonsförsäkring består av tre delar:

  Trafikförsäkring, som gäller för skador på personer samt annans fordon och annans egendom.

  Halvförsäkring, som förutom trafikförsäkringen omfattar skador på bl.a. glasrutor och vid stöld, brand och skadegörelse.

  Helförsäkring, är ett heltäckande skydd för fordonet som utöver halvförsäkringen även omfattar skador på det egna fordonet vid trafikolycka eller annan yttre skadehändelse. 

   

  Utöver detta kan tilläggsförsäkringar tecknas t ex för hyrbilskostnader.