• Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter/IT-konsulter

    Detta är ett särskilt villkor som kompletterar den vanliga ansvarsförsäkringen och ger skydd för de skadeståndskrav för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som rör den rådgivande verksamheten (konsultverksamheten). Om någon (er beställare eller annan) ställer ett skadeståndskrav mot företaget som rör konsultverksamheten hjälper Moderna er att utreda om företaget är skadeståndsskyldigt. Vi förhandlar med den som ställer kravet (även i domstol om det behövs) samt betalar eventuellt skadestånd.