Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter/IT-konsulter

    Detta är ett särskilt villkor som kompletterar den vanliga ansvarsförsäkringen och ger skydd för de skadeståndskrav för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som rör den rådgivande verksamheten (konsultverksamheten). Om någon (er beställare eller annan) ställer ett skadeståndskrav mot företaget som rör konsultverksamheten hjälper Moderna er att utreda om företaget är skadeståndsskyldigt. Vi förhandlar med den som ställer kravet (även i domstol om det behövs) samt betalar eventuellt skadestånd.