• Ansvarsförsäkring

    Ansvarsförsäkringen ger skydd för de skadeståndskrav som kan riktas mot er för person- eller sakskador som uppstår i den försäkrade verksamheten. Om någon ställer ett skadeståndskrav mot företaget hjälper Moderna er att utreda om företaget är skadeståndsskyldigt. Vi förhandlar med den som ställer kravet (även i domstol om det behövs) samt betalar eventuellt skadestånd. Observera att ansvarsförsäkringen inte gäller för den rådgivande verksamheten (konsultverksamheten), här krävs en tilläggsförsäkring (se nedan).