Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Egendomsförsäkring

    Egendomsförsäkringen skyddar egendomen vid bl.a. brand-, inbrott och vattenskador på försäkringsstället. Även andra skador som är plötsliga och oförutsedda s k allriskskador kan ersättas.