• Förmögenhetsbrottsförsäkring

    Om företaget drabbas av skada pga. att en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan eller om ni får ett skadeståndskrav från en avtalspart pga. att en anställd begått brott mot det företaget kan ersättning lämnas ur förmögenhetsbrottförsäkringen. Försäkringen gäller även vid dataintrång. (Försäkringen gäller inte för skada till den del den omfattas av cyberförsäkring om företaget tecknat sådan.)