• Kollektiv olycksfallsförsäkring

    Kollektiv olycksfallsförsäkring är ett bra komplement om företaget saknar kollektivavtal. Försäkringen gäller för samtliga anställda i det försäkrade företaget och gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader och resekostnader i samband med olycksfall.

    Går att välja bort ur paketet.