16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring

    Kollektiv olycksfallsförsäkring är ett bra komplement om företaget saknar kollektivavtal. Försäkringen gäller för samtliga anställda i det försäkrade företaget och gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader och resekostnader i samband med olycksfall.

    Går att välja bort ur paketet.