Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Rättsskyddsförsäkring

    Om företaget hamnar i en tvist kan rättsskyddsförsäkringen ersätta kostnaderna för juridiskt ombud (advokatkostnader) och kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Försäkringen omfattar också de rättegångskostnader som företaget döms att betala om motparten vinner tvisten i domstol.