Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Rättsskyddsförsäkring

    Om företaget hamnar i en tvist kan rättsskyddsförsäkringen ersätta kostnaderna för juridiskt ombud (advokatkostnader) och kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Försäkringen omfattar också de rättegångskostnader som företaget döms att betala om motparten vinner tvisten i domstol.