• Utökad lackförsäkring

     Ersätter lackering upp till 80 000 kr.

    självrisk beroende på skadehändelse