Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring
Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring

Hemförsäkring - få pris

Skräddarsydda försäkringar för alla fackmedlemmar

En bra hemförsäkring för alla behov

Att ha en hemförsäkring är självklart för dig som har eget boende. Den ger ett skydd för ditt hem, dina saker och din familj. Dessutom får ni ett extra skydd när ni reser.

Vi har tagit fram en omfattande hemförsäkring och en mer slimmad variant beroende på hur ditt behov ser ut. Du kan jämföra de båda nedan.

Om du bor i ett hus som du äger ska du läsa om vår villaförsäkring.

I hemförsäkringen ingår (ej liten):

  • Drulleförsäkring (allrisk)
  • Kostnadsfri försäkring i sex månader om du blir ofrivilligt arbetslös
  • Reseförsäkring i 45 dagar samt avbeställningsskydd om du blir sjuk
Detta ingår
Liten Hem

Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) – det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, vid brand och- eller explosion samt vid läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under resans 45 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom.

I försäkringen ingår upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog för försäkrad som drabbas av akut psykisk kris till följd av en traumatisk händelse, t.ex. rån eller överfall. Försäkringen gäller utan självrisk.

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos legitimerad psykolog, förutsatt att en anmälan är gjord till Barn- och elevombudet (BEO). Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till BEO utmynnar i kritik mot skolan eller om BEO väcker skadeståndstalan mot skolan.

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Om du plötsligt skulle bli arbetslös behöver du inte betala någon premie för din hemförsäkring. Skyddet omfattar dig som försäkringstagare fram till 65 års ålder. läs mer

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Omfattar bland annat avbeställningsskydd ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om hunden eller katten drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Din grundsjälvrisk är 1 200 kr, i Hemförsäkring Liten är grundsjälvrisken 1 500 kronor.

I Hemförsäkring Liten ingår det lösöre för 500 000 kronor.

Tilläggsförsäkringar du kan teckna
Liten Hem

Försäkringen ersätter skador upp fullvärde på fast egendom i lägenheten som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för och som inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller även en allriskförsäkring upp till 200 000 kronor för den fasta egendomen och ersätter skada orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Ingår i grundskyddet för Hemförsäkring men finns som tillägg för Hemförsäkring Liten.

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd
Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du äldre villkor.