25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

En bra hemförsäkring för alla behov

Att ha en hemförsäkring är självklart för dig som har eget boende. Det innebär ett skydd för ditt hem, dina saker och dessutom ett extra skydd för din familj när ni reser.

Vi har tagit fram en omfattande hemförsäkring och en mer slimmad variant beroende på hur ditt behov ser ut. Du kan jämföra de båda nedan.

Om du bor i ett hus som du äger ska du läsa om vår villaförsäkring.

Det här ingår i din Hemförsäkring Liten Hem

Dina saker


Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) – det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, vid brand och- eller explosion samt vid läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Underförsäkringsgaranti

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

Reseskydd

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under resans 45 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom.

Krisförsäkring

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbning eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos krispsykolog. Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik mot skolan eller om Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Identitetsstöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Premiereduktion vid ofrivillig arbetslöshet*

Om du plötsligt skulle bli arbetslös behöver du inte betala någon premie för din hemförsäkring. Skyddet omfattar dig som försäkringstagare fram till 65 års ålder. läs mer

Allrisk lösöre (drulle)

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Utökad reseförsäkring*

Omfattar bland annat avbeställningsskydd ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om hunden eller katten drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Grundsjälvrisk 1 200 kr

Din grundsjälvrisk är 1 200 kr, i Hemförsäkring Liten är grundsjälvrisken 1 500 kronor.

Lösöre 1 000 000 kronor

I Hemförsäkring Liten ingår det lösöre för 500 000 kronor.

*Försäkringsskydd som ingår utan extra kostnad för dig som väljer Hemförsäkring (ej Liten) hos Akademikerförsäkring.

Tilläggsförsäkringar du kan teckna Liten Hem

Bostadsrättstillägg

Försäkringen ersätter skador upp fullvärde på fast egendom i lägenheten som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för och som inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller även en allriskförsäkring upp till 200 000 kronor för den fasta egendomen och ersätter skada orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Allrisk lösöre

Ingår i grundskyddet för Hemförsäkring men finns som tillägg för Hemförsäkring Liten.

Hemkombi

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd
Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din Hemförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.

Försäkringsvillkor och Förköpsinformation

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.