Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

En bra hemförsäkring för alla behov

Att ha en hemförsäkring är självklart för dig som har eget boende. Det innebär ett skydd för ditt hem, dina saker och dessutom ett extra skydd för din familj när ni reser.

Vi har tagit fram en omfattande hemförsäkring och en mer slimmad variant beroende på hur ditt behov ser ut. Du kan jämföra de båda nedan.

Om du bor i ett hus som du äger ska du läsa om vår villaförsäkring.

Det här ingår i din Hemförsäkring Liten Hem

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Reseförsäkring

Du får hjälp om du blir akut sjuk eller skadad under resa. Du kan även få ersättning för bagageförsening eller om du själv inte kommer fram till resmålet eller hem till Sverige som planerat. Det ingår också alltid ett skydd för outnyttjad resekostnad samt katastrofskydd. Hos oss har du hela 60 dagars reseskydd.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Ersätter kostnader för samtalsterapi, upp till 10 besök, om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Momentet lämnar även en schablonersättning om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar till kritik av skolan eller vid de tillfällen som Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Premiereduktion vid ofrivillig arbetslöshet*

Om du plötsligt skulle bli arbetslös behöver du inte betala någon premie för din hemförsäkring. Skyddet omfattar dig som försäkringstagare fram till 65 års ålder. läs mer

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)*

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller bland annat inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Utökad reseförsäkring*

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa samt ersättning vid sjukhusvistelse. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad i Moderna Försäkringar så har du ännu fler fördelar.

Grundsjälvrisk 1 200 kr

Din grundsjälvrisk är 1 200 kr, i Hemförsäkring Liten är grundsjälvrisken 1 500 kr

Lösöre 1 000 000 kr

I Hemförsäkring Liten ingår det lösöre för 500 000 kr

*Försäkringsskydd som ingår utan extra kostnad för dig som väljer Hemförsäkring (ej Liten) hos Akademikerförsäkring.

Tilläggsförsäkringar du kan tecknaLitenHem

Bostadsrättstillägg

Försäkringen ersätter skador upp till 300 000 kr på fast egendom i lägenheten som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för och som inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller även en allriskförsäkring för den fasta egendomen och ersätter skada orsakad av en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Allrisk lösöre

Ingår i grundskyddet för Hemförsäkring men finns som tillägg för Hemförsäkring Liten

Elektronikskydd

Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som t.ex. tv.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1200kr.

Utökat bortaskydd

Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden.

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din Hemförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.

Försäkringsvillkor och Förköpsinformation

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.