Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Anmäl skada

Om du vill anmäla skada för ditt boende, klicka här.
Om du vil anmäla skada för ett fordon, klicka här