Telefon: 08 - 684 125 61
Telefon från utlandet: +46 8 562 00 606 

Måndag - torsdag: 08:00 - 20:00
Fredag: 08:00 - 17:00
Lördag: 09:00 - 15:00

Du kan även ställa din fråga och få hjälp på Facebook.

Om du ringer angående en skada eller ett skadeärende så ska du istället ringa 0200-213 213 eller anmäla online

Anmäl skada online för boende

Anmäl skada online för fordon

Om du råkat ut för skadedjur ska du i första hand ringa vår samarbetspartner, saneringsfirman NOMOR på telefon 0200- 27 10 10.

Om du råkat ut för en skada utomlands ska du ringa Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98.

Om du befinner dig i utlandet men råkat ut för en skada i Sverige ringer du direkt till oss på tel: +46 8 562 00 607