Räkna ut ditt pris

Fritidshusförsäkring

Det här ingår i din fritidshusförsäkring

  • Skydd för såväl själva fritidshuset som de saker du förvarar där.
  • Ansvarsförsäkring som skyddar dig i egenskap av fastighetsägare.
  • Vi erbjuder även rabatter för dig som väljer att samla dina försäkringar hos oss, läs mer här!

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bostadsförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.