Räkna ut pris på din Fritidshusförsäkring

Genom att fortsätta hanterar vi dina uppgifter enligt vår nya integritetspolicy Läs mer

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring skyddar såväl själva fritidshuset som den lösegendom du förvarar där. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring som skyddar dig i egenskap av fastighetsägare.

Vi erbjuder även rabatter för dig som väljer att samla dina försäkringar hos oss, läs mer här!

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bostadsförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.