Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Räkna ut pris på din Fritidshusförsäkring

Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring skyddar såväl själva fritidshuset som den lösegendom du förvarar där. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring som skyddar dig i egenskap av fastighetsägare.

Vi erbjuder även rabatter för dig som väljer att samla dina försäkringar hos oss, läs mer här!

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bostadsförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.

Försäkringsvillkor och Förköpsinformation

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.