Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring
Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring

Bilförsäkring - få pris

Bilförsäkring

Med en bra bilförsäkring kan du känna dig trygg i att hjälpen alltid är nära till hands. Hos oss kan du välja mellan tre nivåer av skydd: trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras fordon. Tecknar du en hel- eller halvförsäkring ingår även allriskförsäkring, trafikolycksfall och krishjälp. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter dina behov med tillägg, som till exempel kombi, hyrbil och assistans.

  • Maskinskada upp till 8 år eller 12 000 körda mil för bil som är minst halvförsäkrad.
  • Krockar du med ett djur minskar vi din självrisk med 3500 kr om din bil har helförsäkring. För de flesta innebär det 0 kr i självrisk.
  • Premiereduktion vid ofrivillig arbetslöshet.
Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Försäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag, explosion. Den täcker även skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter försäkringen det utan självrisk.

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. OBS! Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år, eller har gått längre än 12 000 mil.

Försäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Försäkringen ersätter inte driftstopp vid bränslebrist.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse. Självrisk 0 kr.

Trafikolycksfall och krishjälp är en tilläggsförsäkring för dig som är kund hos Akademikerförsäkring och tecknat minst halvförsäkring.

En drulleförsäkring som kan ersätta plötsliga och oförutsedda händelser. Exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller olyckor på inredningen.

Allrisk bil är en tilläggsförsäkring som ingår för dig som är kund hos Akademikerförsäkring och har tecknat minst halvförsäkring.

Om du plötsligt skulle bli arbetslös behöver du inte betala någon premie för din försäkring. Skyddet omfattar dig som försäkringstagare fram till 65 års ålder. Läs mer

Försäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka. Det gäller även om det är du själv som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.

  • Omfattar både hyrbils- och assistansförsäkring. Dessutom får du 50 % självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man. Har bilen vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Om bilen inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

  • Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

    Självrisk: 0 kr

  • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

    Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

Vi erbjuder även förmånliga försäkringar för husvagn och släpvagn för dig som är medlem i ett förbund anslutet till Akademikerförsäkring. Beräkna pris och teckna enkelt redan idag!

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du äldre villkor.