Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring
Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring

Få ett prisförslag på vår villaförsäkring

Samarbetet mellan Akademikerförsäkring och Moderna Försäkringar ger dig som fackförbundsmedlem förmånliga försäkringar för barnen, hemmet, husdjuren, bilen, motorcykeln eller båten till medlemspris.

Du har 5-10 % medlemsrabatt från första försäkringen och upp till 20 % i samlingsrabatt. Se din rabatt här

En bra villaförsäkring för alla dina behov

Att ha en villaförsäkring är självklart för dig som äger ett hus. Det innebär ett skydd för ditt hem, dina saker och dessutom ett extra skydd för din familj när ni reser-

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt ska du läsa om vår hemförsäkring.

  Moment

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Byggnad

Om byggnaden utsätts för skador på grund av brand, läckage eller skadegörelse så täcker försäkringen de skadorna. Försäkringen gäller även för tomtmark och föremål på tomten som t.ex. flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inte något annat framgår av ditt försäkringsbrev.

Reseförsäkring

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under resans 45 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Krishantering

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Äkta hussvamp

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Du kan få ersrättning för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen.

Allrisk byggnad (drulleförsäkring byggnad)

Om ditt hus skulle blir skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så får du ersättning.

Utökad reseförsäkring

Omfattar bland annat avbeställningsskydd ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om hunden eller katten drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

 • Elektronikskydd
  Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

  Självriskreducering
  Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

  Utökad bortaskydd
  Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

  Läs mer
 • Begränsat åldersavdrag på byggnad
  Vid skada på byggnadsdel drar vi som högst av 15 000 kronor från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

  Utökad hussvampsförsäkring
  Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

  Vitvaruskydd
  Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reduceras med 1 200 kronor. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

  Våtrumsskador tätskikt
  Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

  Läckage genom yttertak
  Försäkringen ersätter skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

  Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
  Vi betalar ut högre ersättningsbelopp vid skada på din tomtmark.

  Läs mer

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.