Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Räkna ut ditt pris

Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

En bra villaförsäkring för alla dina behov

Att ha en villaförsäkring är självklart för dig som äger ett hus. Det innebär ett skydd för ditt hem, dina saker och dessutom ett extra skydd för din familj när ni reser.

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt ska du läsa om vår hemförsäkring.

Det här ingår i din villaförsäkring Moment

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Byggnad

Om byggnaden utsätts för skador på grund av brand, läckage eller skadegörelse så täcker försäkringen de skadorna. Försäkringen gäller även för tomtmark och föremål på tomten som t.ex. flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inte något annat framgår av ditt försäkringsbrev.

Reseförsäkring

Du får hjälp om du blir akut sjuk eller skadad under resa. Du kan även få ersättning för bagageförsening eller om du själv inte kommer fram till resmålet eller hem till Sverige som planerat. Det ingår också alltid ett skydd för outnyttjad resekostnad samt katastrofskydd. Hos oss har du hela 60 dagars reseskydd.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Äkta hussvamp

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Du kan få ersrättning för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen.

Allrisk byggnad (drulleförsäkring byggnad)

Om ditt hus skulle blir skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så får du ersättning.

Utökad reseförsäkring

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa samt ersättning vid sjukhusvistelse.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Valbara tilläggsförsäkringar

  • Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som t.ex. TV.

  • Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

  • Vid skada kan vi som högst dra av 10 000 kr från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

  • Vid skada orsakad av äkta hussvamp eller skada på din tomtmark så kan du få ännu högre ersättning

  • Med vitvaruskydd reduceras din självrisk med 1 200 kr vid skada på t.ex. tvättmaskin och kylskåp. Dessutom gäller försäkringen utan åldersavdrag de första tre åren.

  • Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden.

Förköpsinformation

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.