Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring
Moderna Försäkringar i samarbete med Akademikerförsäkring

Släpvagnsförsäkring - få pris

Släpvagnsförsäkring

Vad du än fraktar på ditt släp behöver du en bra försäkring. Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd till ett bra pris, och kan välja mellan hel- och halvförsäkring.

Med halvförsäkringen får du en bra försäkring som täcker bland annat brand och stöld. Väljer du helförsäkring får du ett heltäckande skydd för de allra flesta händelser. Dessutom täcker en helförsäkring även vagnskador på släpet.

  • I vår släpvagnsförsäkring ingår skydd för exempelvis stöld och brand.
  • Väljer du helförsäkring ingår vagnskador, som exempelvis orsakas i trafiken.
  • Samla dina försäkringar hos oss och få upp till 20% rabatt.
Detta ingår
Halv Hel

Försäkringen täcker skador till följd av brand.

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter ruta som har krossats eller spräckts, vid t.ex. stenskott.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade släpvagn, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Försäkringen täcker skador på din släpvagn till följd av trafikolycka, även om det är du som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse orsakad av någon annan.

Brand 1200 kr

Stöld 1500 kr

Glas 2000 kr, 0 kr vid reparation

Rättsskydd 20%, minst 1200 kr

Vagnskada 1500 kr

Vanliga frågor och svar

  • Nej, det behöver du inte. Om ett släp som är i trafik skadar någon annans egendom, exempelvis en annan bil, så gäller det dragande fordonets trafikförsäkring.

  • För att få rätt ersättning ska du ta hand om släpet på ett bra sätt. Släpet ska t.ex. vara låst med ett godkänt dragskolås. Nycklar får inte förvaras i närheten av släpet.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du äldre villkor.