Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Utökad tillbehörsförsäkring

    Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

    självrisk beroende på skadehändelse