OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Veteranbil och entusiastfordon

Räkna här

Välkommen till Bilsport & MC - vi delar din passion för bilar. 

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring 0470-20125.

Försäkra din ögonsten

Att äga en hobbybil innebär passion och det är vår passion som gör oss marknadsledande på entusiastförsäkringar. Vi strävar alltid efter att du ska få mer hos oss än någon annanstans, därför försäkrar vi allt från renoveringsobjekt, topprenoverade klassiker till amatörbyggda Rat Rods och välputsade sportvagnar. Med vår helförsäkring får du en av de mest omfattande försäkringarna på marknaden.

 • Du betalar ingen självrisk om du krockar med ett djur.
 • Om bilen skadas väljer du verkstad eller om du själv vill göra reparationen.
 • Vid stöld kan du få ersättning redan efter 14 dagar.
Detta ingår
Hel Halv

(självrisk 1 000 kr) - måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

(självrisk 2 000 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

(självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

(självrisk 1 000 kr) - ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Du kan få 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till, om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen.

Ingen självrisk.

(självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr) - Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

(självrisk 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation) - ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

Med Allrisk, som även kallas drulleförsäkring, får du ersättning om du tankar fel bränsle eller tappar bort startnyckeln.

Självrisk: 1 000 kr.

(självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen bil. 0 kr självrisk vid viltkollision.

Med paketet Trygghet+ får du en mer heltäckande försäkring, samt 0 kr i självrisk på hyrbil.

  • Bärgning till valfri verkstad vid driftstopp, även vid bränslebrist och punktering, när bilen inte går att laga på plats inom rimlig tid.
  • Reparation eller däckbyte på plats vid punktering under färd.
  • Hyrbil i upp till 7 dygn vid driftstopp under en resa som varar i minst 2 dygn och 20 mil från hemorten.

  Ingen självrisk

 • Högre ersättning för skador på avmonterade fordonsdelar eller utrustning som blivit utbytt – högsta ersättningen höjs till 80 000 kr.

 • Högre ersättning för lackering utöver bilens originalutförande – högsta ersättningen höjs till 80 000 kr.

Du ser ditt pris när du har fyllt i ditt personnummer och bilens reg.nr och värde längst upp på denna sida. Sedan kan du gå vidare och teckna försäkringen. Glöm inte läsa förköpsinformationen.

Nästa steg är att skicka in bilder på din försäkrade bil. Följ länken i bekräftelsemejlet som du får från oss när du har tecknat försäkringen. Länken går till en säker webbsida där du laddar upp bilderna.

Syftet med bilderna är att dokumentera din bils utseende, utförande och skick, så att du får rätt ersättning vid till exempel en stöld eller brand.

Du kan även ringa vår kundservice och teckna försäkringen.  Då får du all nödvändig information av kundservice, även länken till sidan där du laddar upp bilderna på din bil.

 • Bruksbilar

  Är entusiastbilen din huvudsakliga bruksbil hänvisar vi till Trygg-Hansa.

  Modifierade och ombyggda bilar

  Vi gör alltid en individuell bedömning av bilen som ska försäkras. Bilar som är modifierade för, eller kommer att användas till, banracing, dragracing, drifting eller terrängkörning förbehåller vi oss rätten att besluta om individuell försäkringsomfattning och pris för. Detsamma gäller bilar där registreringshandlingen inte stämmer överens med verkligheten. I båda dessa fall rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en individuell lösning.

  Fordonets värde

  Värdet på bilar går upp och ned och påverkas av flera faktorer, bland annat skicket och marknaden. För att inte din bil ska vara underförsäkrad eller tvärtom överförsäkrad är det viktigt att du själv följer marknadsläget för just din bilmodell och kontaktar oss vid eventuella förändringar.

  Det är alltid det dagsaktuella marknadsvärdet som gäller vid en skada, dock högst försäkringsbeloppet som står på ditt försäkringsbrev.

  Bankörning

  Vi stödjer utvecklingen, återväxten och bevarandet av fordonshobbyn på våra vägar och i våra garage. Ingen del av entusiastförsäkringen gäller därför om du skulle köra din bil på inhägnat tävlingsområde, i enlighet med trafikskadelagen.

 • Ingen självrisk vid kollision med djur.
 • Ingen självrisk vid reparation av glas (bara vid byte).
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
 • Ingen självrisk vid stöld när du har spårsändare.
 • Autogiro - Dela upp din betalning utan extra avgifter.
 • Omfattande tilläggsförsäkring med bland annat fri vägassistans.

Vi vill uppmuntra trafiksäkerhet och aktsamhet. Därför får du lägre självrisk ju fler skadefria år du har:

 • 1 skadefritt år: Självrisken för vagnskada sänks med 500 kr
 • 2 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 000 kr.
 • 3–4 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr.
 • 5 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr och självrisken för trafikförsäkringen sänks med 1 000 kr.

När du har haft en skada och betalat den sänkta självrisken, så nollställs dina skadefria år. Sedan gäller den ordinarie självrisken tills du har varit skadefri minst 1 år igen.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss.

Den senaste versionen av villkoren, 2023-03-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 1 mars 2023 eller senare, eller förnyar din försäkring 1 juni 2023 eller senare. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.

Om du söker äldre villkor, se alla villkor för entusiastbilförsäkring.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Till våra äldre villkor.