OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Fritidshusförsäkring – få pris direkt

Försäkring för ditt fritidshus, sakerna du har i huset och din tomt.

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring  010 219 10 70.

Fritidshusförsäkring som gäller året runt

Vår fritidshusförsäkring ger skydd för ditt fritidshus, sakerna du har i det och din tomt. Välj mellan tre nivåer av skydd; Grund, Medium och Large. I Medium och Large ingår alltid allriskförsäkring (drulle) för byggnaden. Just nu får du som kund hos OBOS hela 12% rabatt på första året när du tecknar fritidshusförsäkring hos Moderna Försäkringar.

  • Fullvärdesförsäkring för ditt fritidshus
  • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott för både fritidshuset och sakerna du har i huset
  • Ersätter merkostnader i upp till 24 månader om du behöver magasinera lösöret på grund av en ersättningsbar egendomsskada
Detta ingår
Grundskydd Medium Large

Försäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör till dessa, tomtmark och föremål som är fast anbringade där, till exempel en flaggstång. Fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Det betyder att det är försäkrat utan begränsning till något belopp.

Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller vid stöld och skadegörelse på ditt fritidshushus och din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott, eller om en markis har blivit stulen.

Brand och explosion Försäkringen gäller för skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage Försäkringen gäller för skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem.

Väderfenomen Försäkringen gäller för skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser Försäkringen gäller för skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet Försäkringen gäller för skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation, upp till 1 miljon kronor.

Om du har gjort till- eller ombyggnationer på komplementbyggnad/uthus eller nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad, så att värdet på fastigheten ökat med minst 100 000 kronor, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Tänk på att meddela oss om förändringen senast i samband med att försäkringen förnyas för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd
Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Om du är skadeståndsskyldig kan vi ersätta skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd
Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Allriskförsäkring byggnad
Om ditt hus skulle bli skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kan du få ersättning upp till 200 000 kr.

Ytskikt badrum
Försäkringen täcker skador på tät- och ytskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada.

Begränsat åldersavdrag på byggnad
Vid ersättningsbar skada på byggnadsdel drar vi som högst av 15 000 kronor från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

Utökad hussvampsförsäkring
Vi betalar ut en högre ersättning än vad som ingår i grundskyddet för hussvamp. Denna ersättning kan uppgå till högst 2 miljoner kronor.

Vitvaruskydd
Om din skadekostnad för vitvaror (tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis) uppgår till din grundsjälvrisk, minskas din självrisk med 1 200 kronor. För vitvaror som omfattas av vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Våtrumsskador tätskikt
Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada.

Läckage genom yttertak
Försäkringen täcker skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
Vi betalar ut en högre ersättning än vad som ingår i grundskyddet för skada på tomtmark. Denna ersättning kan uppgå till högst 1 miljon kronor.

Det här ingår för dina saker
Grundskydd Medium Large

Skydd för dina saker
Fritidshusförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre). Det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Fritidshusförsäkringen ersätter även dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i fritidshuset, brand och/eller explosion samt läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Du kan få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog vid en ersättningsbar skada som drabbar ditt fritidshus, till exempel en brand eller inbrott.

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 1 500 kronor för lösöre och 3 000 kr för byggnaden. Du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se dina valda grundsjälvrisker i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen har en speciell självrisk. Vi har listat de viktigaste här nedan.

Ansvar- och rättsskydd:
20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10% av skadekostnaden, lägst 5 000 kr.
Frysning: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr och lägst 3 000 kr.

Väderfenomen
Översvämning vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, lägst 10 000 kr.

Jordrörelser
Jordrörelser vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Äldre villkor hittar du här.

  • Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.

  • Ja, fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om du har vår fritidshusförsäkring och om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att fritidshuset är fullvärdesförsäkrat betyder att huset försäkras utan begränsning till något fast belopp.

  • Är skadan akut, ring vår skadejour på 010-219 10 90.

  • Allrisk byggnad är en tilläggsförsäkring som bland annat gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkrade byggnaden och tomtmarken. Den gäller exempelvis om du råkar välta en bokhylla så att den orsakar skada på en innervägg. I Allrisk Byggnad ingår även ersättning för ytskikt vid ersättningsbara läckageskador i våtrum.

  • Grundskyddet i fritidshusförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm. Som storm räknas när det blåser minst 21 m/s. För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.

  • Ja, om du väljer att lägga till tillägget Småbåtsförsäkring. Småbåtsförsäkringen gäller för båtar som är max 6 meter och har en motor på max 15 hästkrafter. Båtens marknadsvärde (inklusive utrustning) får inte överstiga 25 000 kronor.

  • Ja. Fritidshusförsäkringen täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.