OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Beräkna pris på din veteranmoped

Gamla mopeder är tillbaka, försäkra din ögonsten hos oss.

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring 0470-20125.

Fenomenal försäkring

Gamla mopeder är tillbaka, det tycker vi är superballt och har därför tagit fram en riktigt bra försäkring för din veteranmoped. Har du flera mopeder men brukar bara en åt gången, betalar du endast en trafikförsäkringspremie. Vill du lägga till halvförsäkring eller vagnskada på mopederna så tillkommer en kostnad på 80 kr/st för halvförsäkring eller 189 kr/st för vagnskada.

  • Du betalar trafikförsäkring endast på den moped du använder.
  • Du får bara ett försäkringsbrev som gäller alla dina mopeder.
  • Du kan försäkra upp till fem mopeder på samma trafikförsäkring.
Detta ingår
Detta ingår i din försäkring Hel Halv Trafik

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring när din moped är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador.

Försäkringen gäller inte för skador på din egen moped och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på mopeden. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som blir skadade i en trafikolycka.

Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Försäkringen ersätter transport av mopeden, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att mopeden har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Självrisk: 1 000 kr

Du kan få 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till, om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen.

Ingen självrisk.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Försäkringen ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr, 0 kr självrisk vid kollision med djur.

Detta ingår
Avställningsförsäkring (garageförsäkring) Hel Halv

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr

Trafikförsäkring 324 kr/år
Halvförsäkring 404 kr/år
Helförsäkring 513 kr/år
Garageförsäkring liten (stöld, brand) 80 kr/år
Garageförsäkring stor (stöld, brand & vagnskada) 189 kr/år
  • Mopeden måste vara 30 år eller äldre.
  • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
  • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr.
  • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss.

Den senaste versionen av villkoren, 2023-03-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 1 mars 2023 eller senare, eller förnyar din försäkring 1 juni 2023 eller senare. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.

Om du söker äldre villkor, se alla villkor för mopedförsäkring.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.