Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.

Vi är specialister inom båtförsäkring, MC-försäkring, barnförsäkring samt hundförsäkring och kattförsäkring, där vi har kompetens och expertis inom respektive kategori genom våra nischvarumärken Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till den nordiska försäkringskoncernen Tryg och vår organisation är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador. Våra varumärken är:

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en filial till Tryg Forsikring A/S i Danmark. Inom koncernen arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen. På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen. I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 14 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.

 • Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm
  kundservice@modernaforsakringar.se

  Organisationsnummer 516403-8662
  Momsregistreringsnummer: SE516403866201

  Moderna Försäkringar är filial till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark vad gäller frågor om försäkringsrörelsen och under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige vad gäller försäkringsverksamheten i Sverige.

  Finansinspektionens kontaktuppgifter
  Postadress: Finansinspektionen, Box 7821
  103 97 Stockholm
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  Telefon: 08 – 408 980 00

  Moderna försäkringar är ett försäkringsföretag som omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Det innebär att vi som försäkringsgivare ska tillvarata våra kunders intressen och anpassa vår rådgivning efter kundens önskemål och behov samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Moderna Försäkringar tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som vi distribuerar. Rådgivningen som tillhandahålls av Moderna försäkringar lämnas antingen av en rådgivare som får fast ersättning eller av en rådgivare som får delvis fast ersättning och delvis rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen grundas då både på rådgivningens kvalitet och på sålda försäkringars premier.

 • Moderna Försäkringars integritetspolicy hittar du här.

 • Denna information lämnas i enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

  Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

  Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

  Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga försäkringsvillkor. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år.

  Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.

  Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 30 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat premien på vår hemsida gäller priset och giltighetstiden som framgår där.

  När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.

  Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten

  Moderna försäkringar följer den svenska marknadsföringslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Fullständiga avtalsvillkor tillhandahålls på svenska, vilket också är det språk Moderna försäkringar åtar sig att kommunicera på under avtalstiden. Försäkringsavtalens villkor lyder under svensk lag och kan därför prövas i allmän domstol i Sverige. En tvist kan också prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller få rådgivning från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 • Betalning av försäkringarna kan ske genom autogiro, pappersfaktura, e-faktura med möjlighet till betalning helårsvis, halvårsvis eller månadsvis. Betalsättet påverkar inte avtalets löptid, som om inget annat anges uppgår till 12 månader i taget.

 • Moderna Försäkringar strävar efter, som samhället i stort, att minska sin miljöpåverkan och försöker begränsa mängden pappersutskick. Därför kommunicerar vi i den mån det går digitalt. Du som kund väljer själv hur du önskar ta del av dina handlingar. Du kan också när som helst under avtalets period begära ett annat sätt att ta emot vår kommunikation. De valbara kanaler vi kommunicerar information kring ditt/dina avtal är huvudsakligen, men inte begränsat till:

  • E-post
  • Kivra
  • Post

  Övriga kanaler som vi kan informera genom både vad gäller generella och specifika kundangelägenheter är via:

  • E-post
  • Chatt
  • SMS
  • Telefoni
  • Mina Sidor
  • Post
 • För att hitta och läsa förköpsinformation, fullständiga villkor och övrig produktinformation, klicka här 

Information i utskriftsvänligt pdf-format. Ladda ner eller skriv ut. 
Integritetspolicy
Om Moderna

Pappa svingar sitt barn i sina armar. Det är solnedgång

Moderna – part of Tryg Group

Peace-of-mind provider for the modern individual and companies. We are not just another insurance company. Moderna is an innovative challenger on the Swedish insurance market by offering insurance solutions to the modern individual and companies, seeking peace of mind in their everyday lives. By choosing Moderna, you will not only get a dynamic and proactive insurer but also a reliable and solid partner, thanks to our holder, Tryg. This brings peace of mind to our 2.7 million private customers and more than 140,000 companies in the Nordic region.

We do our best to offer something extra in the markets we operate in and we continually challenge established myths in relation to the insurance industry. We are dedicated to provide the most flexible insurance solutions and insure private consumers and their belongings, small companies and large corporations. We operate through our own brand, Moderna, but also through other brands such as Atlantica, Bilsport & MC, Moderna Djurförsäkringar ( pet insurance) and Trygghetsavtalet ( product insurance). Moderna Försäkringar is part of Tryg A/S, the second largest insurer in the Nordic region.