Moderna Försäkringar - Trygghet för moderna människor och företag

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.

Vi är specialister inom båtförsäkring, MC-försäkring, barnförsäkring, hundförsäkring och kattförsäkring, där vi har kompetens och expertis inom respektive kategori genom våra nischvarumärken Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. På Moderna Försäkringar jobbar idag drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till den nordiska försäkringskoncernen Tryg och vår organisation är indelad i 5 olika affärsområden, Privat, Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador. Våra varumärken är:

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Tillsammans försäkrar vi 2,8 miljoner privatkunder och över 140 000 företagskunder. Inom koncernen arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.

 • Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

  I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 14 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.

 • Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.

  Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.

  I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

  Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.

  Gå till vår etiska hotline.

 • Moderna Försäkringar
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm

  Bolagsverket
  Org.nr. 516403-8662
  Filial till Tryg Forsikring A/S

  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  CVR-nr. 24260666

  Klausdalsbrovej 601
  DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen. Momsregistreringsnummer: SE516403866201

Pappa svingar sitt barn i sina armar. Det är solnedgång

Moderna – part of Tryg Group

Peace-of-mind provider for the modern individual and companies. We are not just another insurance company. Moderna is an innovative challenger on the Swedish insurance market by offering insurance solutions to the modern individual and companies, seeking peace of mind in their everyday lives. By choosing Moderna, you will not only get a dynamic and proactive insurer but also a reliable and solid partner, thanks to our holder, Tryg. This brings peace of mind to our 2.8 million private customers and more than 140,000 companies in the Nordic region.

We do our best to offer something extra in the markets we operate in and we continually challenge established myths in relation to the insurance industry. We are dedicated to provide the most flexible insurance solutions and insure private consumers and their belongings, small companies and large corporations. We operate through our own brand, Moderna, but also through other brands such as Atlantica, Bilsport & MC, Moderna Djurförsäkringar (pet insurance) Moderna Försäkringar is part of Tryg A/S, the second largest insurer in the Nordic region.