OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Försäkra din motorcykel hos oss

Vi erbjuder försäkringar för allt från off road-hojen, caféracern, bobbern, till customglidaren och amatörbygget.

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring 0470-20125.

Ett bra val

Vi försäkrar över 100 000 motorcyklar och erbjuder försäkringar för alla sorter - classica, modifierad och amatörbyggda motorcyklar. Hos oss ingår alltid hyrfordon i 7 dygn vid driftstopp på resa, vi har ingen milbegränsning, ingen självrisk vid kollision med vilt och du får nyvärdesersättning i hela 24 månader. Ta hjälp av våra specialister och hitta en försäkring som passar just dig.

 • Om din motorcykel skadas kan du själv välja verkstad eller reparera själv.
 • Om din motorcykel blir stulen kan du få ersättning redan efter 14 dagar.
 • Du betalar ingen självrisk om du krockar med ett djur.
Detta ingår
Hel Halv Trafik

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador.

Trafikförsäkringen gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka.

Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr.

Ersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Ersätter även hyrbil i upp till 7 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

Självrisk: 1 000 kr.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

Självrisk: 500 kr vid byte och 0 kr vid reparation.

Ersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system.

Maskinskada gäller serietillverkad 2-hjulig motorcykel som är högst 6 år gammal och körts högst 60 000 km.

Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skador på din egen motorcykel.

Självrisk: 3 000 kr, 0 kr självrisk vid kollision med djur.

Lägg till Trygghet+ så får du och din motorcykel ett ännu bättre skydd. I Trygghet+ ingår bland annat fri vägassistans, olycksfallsförsäkring och högre ersättningsbelopp för extrautrustning och tillbehör.

 • Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

  Självrisk beroende på skadehändelse.

 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr. Den ersätter även sjukhusvistelse (mer än 3 dygn) med 9 000 kr.

  Självrisk 0 kr.

 • Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

  Självrisk 0 kr.

 • Räddning utan självrisk gäller även vid bränslebrist och lagning av punktering. Hyrbil/hyrmotorcykel gäller i upp till 21 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

 • Flerfordonsrabatter om du försäkrar fler än ett fordon hos oss. 
 • Helkundsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
 • SMC-rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.

Du kan få högst 20 % rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.

Du betalar samma pris oavsett om du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten.

Varför betala mer för något som kanske aldrig inträffar? Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken. 

 • Påverka din premie - välj mellan tre olika självrisknivåer.
 • Ingen självrisk vid kollision med djur.
 • Hyrfordon i 7 dygn vid driftstopp på resa.
 • Nyvärdesersättning i 24 månader.
 • Ingen milbegränsning.
 • Välj verkstad själv vid skada.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Omfattande tilläggsförsäkring med bland annat fri assistans (tillval).
 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 3 - 4 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 5 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk och 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de. Vid 5 skadefria år nollställs de först efter två skador.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Klicka här för att se äldre villkor.