OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Få pris på villaförsäkring

Du som bor i villa eller radhus behöver en särskild villaförsäkring. Den täcker ditt hus, din tomt, dina saker, dig och din familj.

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring 010 219 10 70.

Villaförsäkring med OBOS-rabatt!

En villaförsäkring skyddar ditt hus, din tomt, dina saker samt ett personligt skydd för dig och din familj. Villaförsäkring Large är topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå* och just nu får du som kund hos OBOS hela 12% rabatt på första året när du tecknar villaförsäkring hos Moderna Försäkringar.

*se jämförelsen på konsumenternas.se

Välj mellan tre nivåer av skydd: Grund, Medium och Large. Läs mer nedan vad som ingår.

 • Fullvärdesförsäkring för ditt hus.
 • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott för både dina saker och huset.
 • Villaförsäkring Large är topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Detta ingår i villadelen
Grundskydd Medium Large

Försäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör till dessa, tomtmark och föremål som är fast anbringade där, till exempel en flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att byggnaden är fullvärdesförsäkrad betyder att den är försäkrad utan begränsning till något belopp.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse på ditt hus och din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott eller om en markis har blivit stulen.

Brand och explosion
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem.

Väderfenomen
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet
Försäkringen täcker skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden upp till 1 miljon kronor.

Om du har gjort till- eller ombyggnationer på komplementbyggnad/uthus eller nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad, så att värdet på fastigheten ökat med minst 100 000 kronor, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Tänk på att meddela oss om förändringen senast i samband med att försäkringen förnyas för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Allriskförsäkring byggnad
Om ditt hus skulle bli skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så kan du få ersättning upp till 200 000 kr.

Ytskikt badrum
Försäkringen täcker skador på ytskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Begränsat åldersavdrag på byggnad
Vid skada på byggnadsdel är åldersavdraget vid ett och samma skadetillfälle begränsat till 15 000 kr.

Utökad hussvampsförsäkring
Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

Vitvaruskydd
Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reduceras med 1200 kronor. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Våtrumsskador tätskikt
Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Läckage genom yttertak
Försäkringen ersätter skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
Vi betalar ut högre ersättningsbelopp vid skada på din tomtmark.

Det här ingår i hemdelen
Grundskydd Medium Large

Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) – det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, vid brand och- eller explosion samt vid läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp. Försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor om du inte valt något annat.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela värden under resans 45 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad. Det gäller om du inte kan nyttja resan som tänkt, på grund av att du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.

I försäkringen ingår upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog för försäkrad som drabbas av akut psykisk kris till följd av en traumatisk händelse, t.ex. rån eller överfall. Försäkringen gäller utan självrisk.

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos legitimerad psykolog, förutsatt att en anmälan är gjord till Barn- och elevombudet (BEO). Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till BEO utmynnar i kritik mot skolan eller om BEO väcker skadeståndstalan mot skolan.

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Omfattar bland annat avbeställningsskydd ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om hunden eller katten drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd
Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 1 500 kronor för lösöre och 3 000 kr för byggnaden. För Hemförsäkring Large gäller 1 200 kr för lösöre och 1 500 kr för byggnaden.

Du kan även välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se dina valda grundsjälvrisker på ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen har en speciell självrisk. Vi har listat de viktigaste här nedan.

Ansvar- och rättsskydd
20 % av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Cykel stulen utanför bostad
20 % av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10 % av skadekostnaden, lägst 5 000 kr.
Frysning: 10 % av skadekostnaden, högst 10 000 kr och lägst 3 000 kr.

Väderfenomen
Översvämning vid skada på byggnad: 10 % av skadekostnaden, lägst 10 000 kr.

Jordrörelser
Jordrörelser vid skada på byggnad: 10 % av skadekostnaden, högst 10 000 kr.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Äldre villkor hittar du här.

 • Försäkringen gäller på den adress du angivit som försäkringsställe. Villaförsäkringen gäller för den försäkrade fastigheten och hemförsäkringen gäller inom Norden. Reser du utanför Norden gäller försäkringen under resans första 45 dagar. Är du inte bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

 • Ja, i vår villahemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Du kan exempelvis få ersättning för sjukhus- och läkarvårdskostnader om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom. Läs mer om detta under grundskyddet för villaförsäkringen i förköpsinformationen eller i de fullständiga villkoren.

 • Försäkringen gäller för dig som tecknat den. Den gäller också för de i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta ber vi dig att kontakta oss. Detta för att kontrollera att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Det är viktigt att till exempel uppgifterna om den nya bostaden och ditt hushåll blir uppdaterade.

  Glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst. 

  Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer här

 • När du ska ut och resa rekommenderar vi att du tar med dig ett resekort. Resekortet är ett bevis som kortfattat informerar dig om vad som ingår i din reseförsäkring samt vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan. Du beställer enkelt ett resekort genom att logga in på Mina Sidor.