Frågor och svar om ofrivillig arbetslöshet

 • Försäkringen ersätter 6 månaders försäkringspremie för aktuell försäkringsperiod från det att den ofrivilliga arbetslösheten inträdde. 

  • Du som har en hem- eller villahemförsäkring hos Moderna Försäkringar via Akademikerförsäkring (gäller ej studenthem).
  • Du som har en bilförsäkring hos Moderna Försäkringar via Akademikerförsäkring.
  • Försäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad man fyller 65 år.
 • För att kunna hjälpa dig med premiereduktionen behöver vi få:

  • Intyg från A-kassan
  • Intyg från Arbetsförmedlingen
  • Intyg på hur länge du har varit medlem i förbundet

  Ansök om Premiereduktion vid arbetslöshet.

 • Du kan få premiereduktion om du har varit ofrivilligt arbetslös i mer än 3 månader (karenstid). Med arbetslös menas att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid, det vill säga inte till någon del är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Du får inte heller ha lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från ditt arbete på grund av personliga skäl.

  Förtydligande: Du måste ha varit arbetslös i minst 3 månader och du får inte själv ha sagt upp dig.

 • Du kan få premiereduktion om samtliga av nedanstående krav är uppfyllda.

  Du ska ha:

  • Varit ofrivilligt arbetslös i mer än 3 månader (karenstid)
  • Haft en hem-, villahem eller bilförsäkring gällande utan avbrott i minst 18 månader när den ofrivilliga arbetslösheten inträffade*
  • Varit medlem i ett förbund anslutet till Akademikerförsäkring** under minst 18 månader, varav minst 12 månader som yrkesverksam på heltid, när den ofrivilliga arbetslösheten inträffade

  * Om du bytt boende (försäkringsställe) eller bil och fortsatt varit försäkrad via Akademikerförsäkring får du tillgodoräkna dig tiden för det tidigare boendet eller bilen.
  ** Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, FSA, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet