• Om du råkar ut för olycksfall

  Om du råkat ut för ett olycksfall på din fritid och om du har tecknat vår olycksfallsförsäkring gör du så här:

  1. Anmäl skadan online nedan.
  2. Bifoga läkarintyg och sjukskrivningsintyg tillsammans med din skadeanmälan.

  Anmäl online

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030