• Övrig skada

    Kontakta oss per telefon om du inte finner information kring hur just din skada ska anmälas.

    Inom Sverige så kan du ringa 0200-213 213. Från utalandet ringer du 00 46 8 562 00 606 och om skadan har inträffat i utalandet och är akut ring Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98.