• Vid vattenskada

  Om du råkat ut för en vattenskada i ditt hem är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. T.ex. genom att stänga av vattnet, stänga av maskiner, torka upp vatten och flytta på saker som står i vatten.
  För att så snabbt som möjligt ge dig hjälp vill vi att du ringer oss på telefon 0200-213 213.

  Tips vid vattenskada

  • Vid utströmning från vattenledning, stäng av huvudkranen.
  • Vid utströmning från maskin, stäng av maskinen och huvudkranen.
  • Begränsa vattnets spridning så mycket du kan.
  • Torka upp vattnet, flytta bort och palla upp saker som står i vatten.
  • Kontakta rörmokare/reparatör för åtgärd.

  Om du fått en vattenskada i ditt hus

  1. Kontakta skadeservice på telefon 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
  2. International på tel: 00 45 70105 050 (för skador som inträffat i utlandet). För eventuell besiktning och för fortsatt hantering.
  3. Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skadeblankett - Vattenskada i hus

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din bostadsrätt

  1. Anmäl alltid skadan till bostadsrättsföreningen. Skadan regleras i första hand genom fastighetens försäkring.
  2. Anmäl även skadan till oss, fyll i skadeanmälningsblanketten här nedanför.
  3. Skicka in skadeanmälningsblanketten till oss (adress finns längst ner på denna sida) och bifoga besiktningsrapport, samt föreningens stadgar.

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

  Skadeblankett - Vattenskada i bostadsrätt

  Skicka blanketten till
  Moderna Försäkringar
  FE372
  106 56 STOCKHOLM

  Om du fått en vattenskada i din hyresrätt

  1. Kontakta hyresvärden. Det är din hyresvärd som har försäkring för fastigheten/lägenheten. D.v.s. denna skada täcks ej av din hemförsäkring utan av din hyresvärds fastighetsförsäkring.
  2. Om dina saker däremot har skadats så täcks de av din hemförsäkring, kontakta i så fall skadeservice på telefon 0200-213 213

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030