• Vid vattenskada

  Om du råkat ut för en vattenskada i ditt hem är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. T.ex. genom att stänga av vattnet, stänga av maskiner, torka upp vatten och flytta på saker som står i vatten.
  För att så snabbt som möjligt ge dig hjälp vill vi att du ringer oss på telefon 0200-213 213.

  Tips vid vattenskada

  • Vid utströmning från vattenledning, stäng av huvudkranen.
  • Vid utströmning från maskin, stäng av maskinen och huvudkranen.
  • Begränsa vattnets spridning så mycket du kan.
  • Torka upp vattnet, flytta bort och palla upp saker som står i vatten.
  • Kontakta rörmokare/reparatör för åtgärd.

  Om du fått en vattenskada i ditt hus

  1. Kontakta skadeservice på telefon 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
  2. International på tel: 00 45 70105 050 (för skador som inträffat i utlandet). För eventuell besiktning och för fortsatt hantering.
  3. Anmäl din skada här.

  Om du fått en vattenskada i din bostadsrätt

  1. Anmäl alltid skadan till bostadsrättsföreningen. Skadan regleras i första hand genom fastighetens försäkring.
  2. Anmäl skadan här. Bifoga besiktningsrapport, samt föreningens stadgar.

  Om du fått en vattenskada i din hyresrätt

  1. Kontakta hyresvärden. Det är din hyresvärd som har försäkring för fastigheten/lägenheten. D.v.s. denna skada täcks ej av din hemförsäkring utan av din hyresvärds fastighetsförsäkring.
  2. Om dina saker däremot har skadats så täcks de av din hemförsäkring, kontakta i så fall skadeservice på telefon 0200-213 213

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030