• Vid inbrott eller stöld

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl händelsen online nedan.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan. 

  Anmäl online

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030