• Vid parkeringsskada

    1. Har din bil blivit skadad av ett annat okänt motorfordon måste du göra en polisanmälan.
    2. Skicka polisanmälan till oss snarast möjligt på Motorskador Privat, FE 370, 106 56 STOCKHOLM. Därefter vänder du dig till närmaste verkstad.
    3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Denna möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundas på en särskild bestämmelse i trafikskadelagen. För att få ut ersättning som parkeringsskada måste du som skadelidande kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan skedde när din bil stod parkerad. Ta gärna själv fotografier av skadorna innan bilen flyttas från olycksplatsen, exempelvis med din mobiltelefon.

    Från ersättningen görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada kan du ändå få ersättning om du valt helförsäkring som omfattning till din bilförsäkring, dock med avdrag för din självrisk.

    Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig.