Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Vad ingår?

    Försäkringen ersätter 6 månaders försäkringspremie för aktuell försäkringsperiod från det att den ofrivilliga arbetslösheten inträdde.