Hyrbil

Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 45 dagar.

Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.